Nasz Zespół

Zespół tworzą psychologowie i psychoterapeuci, których połączyła pasja pracy z ludźmi w zakresie psychoterapii, poradnictwa i szkoleń. Pracujemy głównie w nurcie psychodynamicznym, choć integracyjne metody pracy są nam również bliskie. Pracujemy pod superwizją.

 

mgr Joanna Filipowicz

Absolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, które posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psychoterapeutyczne doświadczenie zawodowe uzyskała w III-ciej Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Warszawie.

Ukończyła podyplomową Akademię Professional Coaching (akredytacja ICF na poziomie ACSTH), zdobywając umiejętności do prowadzenia sesji coachingu indywidualnego.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz konsultacje psychologiczne. W swojej pracy zdobyła doświadczenie w pracy z rodzinami osób uzależnionych oraz osobami, które dorastały w rodzinach z problemem uzależnienia.

Zajmuje się prowadzeniem sesji coachingu pomagając w realizacji celów zawodowych i dokonywaniu zmian w życiu osobistym.

W swojej pracy zajmuje się również prowadzeniem warsztatów i treningów. Edukację w tym kierunku zdobyła kończąc Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych przy SWPS.