Nasz Zespół

Zespół tworzą osoby z pełnym wykształceniem psychologicznym. Osoby prowadzące psychoterapię  ukończyły studia podyplomowe uprawniające do pracy w roli psychoterapeuty (Anna Trzaska obecnie kończy czwarty rok szkolenia).  Pracujemy w oparciu o nurt psychodynamiczny, choć bliskie są nam również integracyjne metody wywodzące się z innych nurtów psychoterapii. Pracujemy pod stałą superwizją. Wszyscy mamy bogate doświadczenia praktyczne.

mgr Anna Trzaska

Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a także psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz akredytowane przez Polską Radę Psychoterapii.

Doświadczenie w zawodzie zdobywałam pracując w Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. Prowadziłam tam terapię grupową, sesje indywidualne, udzielałam poradnictwa oraz wsparcia psychologicznego. Współpracowałam z kilkoma fundacjami prowadząc zajęcia grupowe, warsztaty, treningi oraz udzielając wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, a także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Moje zainteresowania to także psychotraumatologia, psychosomatyka oraz psychoimmunologia. Patrząc holistycznie na zdrowie człowieka uwzględniam w pracy także objawy psychosomatyczne, chętnie korzystam z elementów podejścia mindfulness, technik terapii ACT. Uczestniczyłam w warsztacie dla specjalistów zdrowia psychicznego poświęconemu integracji doświadczeń psychodelicznych.