Nasz Zespół

Zespół tworzą osoby z pełnym wykształceniem psychologicznym. Osoby prowadzące psychoterapię  ukończyły studia podyplomowe uprawniające do pracy w roli psychoterapeuty (Anna Trzaska obecnie kończy czwarty rok szkolenia).  Pracujemy w oparciu o nurt psychodynamiczny, choć bliskie są nam również integracyjne metody wywodzące się z innych nurtów psychoterapii. Pracujemy pod stałą superwizją. Wszyscy mamy bogate doświadczenia praktyczne.

mgr Dorota Bieńkowska

Psychoterapeutka, Coach. Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła Podyplomowe Studia „Szkolenie w Psychoterapii – Praktyka Psychoterapeutyczna pod Superwizją” przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Psychoterapii Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

 

Ma doświadczenie w pracy z osobami m.in. doświadczającymi kryzysu w życiu; doświadczającymi objawów depresyjnych i lękowych; osobami z zaburzeniami osobowości. Doświadczenia zdobywała min w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Warszawie. Pracuje w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi.

 

Certyfikowany coach należący do International Coaching Community, od 1996 roku trenerka kompetencji osobistych, umiejętności interpersonalnych, doradca kadry zarządzającej.

Od 2014. prowadzi coaching dla klientów indywidualnych oraz firm i organizacji.
Pracuje z osobami, które poszukują równowagi w ważnych obszarach życia prywatnego i zawodowego.