Nasz Zespół

Zespół tworzą psychologowie, psychoterapeuci, coachowie, których połączyła pasja pracy z ludźmi w zakresie psychoterapii, poradnictwa i szkoleń. Pracujemy głównie w nurcie psychodynamicznym, choć integracyjne metody pracy są nam również bliskie. Pracujemy pod superwizją.

 

mgr Dorota Bieńkowska

Certyfikowany coach należący do International Coaching Community, od 1996 roku trenerka kompetencji osobistych, umiejętności interpersonalnych, doradca kadry zarządzającej.  Od 2014. prowadzi coaching dla klientów indywidualnych oraz firm i organizacji. 
Przez lata prowadziła sesje feedback i coachingowe po badaniu 360, warsztaty wspierające rozwój kompetencji, Assessment Center. Obecnie w trakcie szkolenia w podyplomowym Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji oraz na podyplomowych Studiach Szkolenie w Psychoterapii – Praktyka Psychoterapeutyczna pod Superwizją przy wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2019 odbyła staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii Warszawie, w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania. Pracuje z osobami, które poszukują równowagi w ważnych obszarach życia i zrazem efektywnych sposobów osiągania celów w biznesie i w sferze życia prywatnego. Wspiera osoby, które doświadczają braku motywacji, konfrontują się z trudnościami i wewnętrznymi konfliktami w sytuacjach związanych z podejmowaniem ważnych decyzji. Jako coach pomaga osobom, które borykają się z wewnętrznymi barierami przy wprowadzaniu zmian, doświadczały już niepowodzeń przy poprzednich próbach, stoją przed ważnymi wyborami w sferze prywatnej i zawodowej, czują się uwikłani w trudne i niesatysfakcjonujące relacje.  Wartości którymi się kieruje w pracy to przede wszystkim odpowiedzialność, profesjonalizm i szacunek.