Nasz Zespół

Zespół tworzą psychologowie, psychoterapeuci, coachowie, których połączyła pasja pracy z ludźmi w zakresie psychoterapii, poradnictwa i szkoleń. Pracujemy głównie w nurcie psychodynamicznym, choć integracyjne metody pracy są nam również bliskie. Pracujemy pod superwizją.

 

mgr Elżbieta Fidler

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta i socjolog z uprawnieniami pedagogicznymi. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie terapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym, specjalistyczne dwuletnie szkolenie w zakresie terapii par (szkolenie zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy i uprawniające do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP) oraz dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyłam magisterskie dzienne studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z młodzieżą i osobami dorosłymi, które zdobyłam m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Mazurkiewicza w Pruszkowie, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” w Warszawie oraz w praktyce prywatnej.  Aktualnie biorę udział w inicjatywie pomocowej Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa, gdzie koordynuję działania zespołu nocnej pomocy dla personelu medycznego. Prywatnie jestem żoną i matką dwójki dzieci, mam 38 lat.  

 

Prowadzę terapię indywidualną, grupową i par, w swojej pracy stawiam na autentyczny i głęboki kontakt.

 

Kontakt: ela@psycho-log.pl lub kontakt@psycho-log.pl