Nasz Zespół

Zespół tworzą osoby z pełnym wykształceniem psychologicznym. Osoby prowadzące psychoterapię  ukończyły studia podyplomowe uprawniające do pracy w roli psychoterapeuty (Anna Trzaska obecnie kończy czwarty rok szkolenia).  Pracujemy w oparciu o nurt psychodynamiczny, choć bliskie są nam również integracyjne metody wywodzące się z innych nurtów psychoterapii. Pracujemy pod stałą superwizją. Wszyscy mamy bogate doświadczenia praktyczne.

mgr Elżbieta Fidler

 

Psycholożka, dyplomowana psychoterapeutka.

Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie terapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym (szkolenie zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy), specjalistyczne dwuletnie szkolenie w zakresie terapii par oraz dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Aktualnie kształcę się w nurcie ACT (terapia akceptacji i zaangażowania). Ukończyłam magisterskie dzienne studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobyłam również uprawnienia pedagogiczne oraz studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z młodzieżą i osobami dorosłymi, które zdobyłam m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Mazurkiewicza w Pruszkowie, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” w Warszawie oraz w wieloletniej praktyce prywatnej. Przez kilka lat współpracowałam z Polską Reprezentacją Rugby na Wózkach. Podczas pandemii brałam udział w inicjatywie pomocowej Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa, gdzie koordynowałam działania zespołu nocnej pomocy dla personelu medycznego. 
Jestem członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i pracuję pod superwizją.
Prywatnie matką dwójki dzieci, mam 40 lat.  

Prowadzę terapię indywidualną, grupową i par, w swojej pracy stawiam na autentyczny i głęboki kontakt. 
 
Kontakt: elzbieta.fidler@gmail.com