Nasz Zespół

Zespół tworzą osoby z pełnym wykształceniem psychologicznym. Osoby prowadzące psychoterapię  ukończyły studia podyplomowe uprawniające do pracy w roli psychoterapeuty (Anna Trzaska obecnie kończy czwarty rok szkolenia).  Pracujemy w oparciu o nurt psychodynamiczny, choć bliskie są nam również integracyjne metody wywodzące się z innych nurtów psychoterapii. Pracujemy pod stałą superwizją. Wszyscy mamy bogate doświadczenia praktyczne.

mgr Wioletta Tomica

   

 

 

 

 

Dyplomowana psychoterapeutka. Ukończyłam Całościowy Czteroletni Kurs Psychoterapii Centrum Medicum Uniwersytet Jagielloński.w zakresie terapii indywidualnej i grupowej w nurcie psychodynamicznym ( szkolenie zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy). Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z dorosłymi i z młodzieżą podczas pracy w Sens Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego w Lubinie, Ex Cordis Oddział Dzienny Psychiatryczny , Fundacja Agape oraz w pracy indywidualnej. Prowadziłam warsztaty dla dorosłych i młodzieży  w oparciu o psychodramę w ośrodkach kultury Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i pracuję pod superwizją.

W pracy bardzo ważna jest dla mnie relacja z pacjentem/klientem oparta na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Pracuję pod stałą superwizją.