PRAWO

Centrum Prosta Psychoterapia stworzyła zespół interdyscyplinarny składający się z psychologów, psychoterapeutów i prawników Kancelarii Prawnej Lex Humanum. Celem tego zespołu jest kompleksowa pomoc w sprawach rodzinno-prawnych.

 

Współpraca Kancelarii Prawnej z psychologiem, psychoterapeutą jest wygodną formą wsparcia dla osób, które przeżywają znaczący niepokój w związku z niewystarczającym rozeznaniem w swojej sytuacji psychologiczno-prawnej, zwłaszcza dla osób, które mają kłopoty z inicjowaniem, odbywaniem spotkań z nowymi osobami w nowych miejscach. 

Jedno miejsce i łatwość kontaktu zarówno z prawnikiem, jak i psychologiem lub psychoterapeutą powoduje, że możemy być pomocni osobom, które przeżywają stres w związku z postępowaniami prowadzonymi przed sądem lub innymi organami administracyjnymi. Konsultacja prwna może być pomocna osobom, które potrzebują lepiej zrozumieć swoje prawa, obowiązki, możliwe rozwiązania lub drogi wyjścia z trudnej sytuacji, a konsultacja psychologiczna lub psychoterapia pomaga przygotować się psychicznie na wprowadzenie w życie rozwiązań wypracowanych z prawnikiem, co znacząco pomaga przejść przez trudne sytuacje życiowe.

Przykładowo w trakcie konsultacji prawnych pomagamy osobom rozstającym się  zadbać/zabezpieczyć siebie i dziecko pod względem prawnym. Pomagamy rodzicom/opiekunom przygotować się do badań psychologiczno-sądowych, które są częścią postępowań rozwodowych, postępowań o kontakty lub o ustalenie władzy  rodzicielskiej. Współpraca psychologa, psychoterapeuty i prawnika pomaga rodzicowi wypracować nowe kompetencje i poradzić sobie z presją, jakiej jest podawany w procesie diagnostycznym zlecanym przez sąd. Druga sprawą jest pomoc w uniknięciu błędów, które mają wpływ na treść opinii lub  wnioski z niej wynikające, i co za tym idzie na rozstrzygnięcia sądu.  Prawnicy w takiej sytuacji moga być pomocni  przy własciwym sformułowaniem pytań do biegłego psychologa lub do OZSS, skonsultują opinie powstałe w ramach postępowań sądowych oraz, a jeśli jest to konieczne, przygotują zarzuty do opinii OZSS i opinii biegłych psychologów. Psychologowie w naszym ośrodku pomogą przejść przez proces postępowania przed sądem.

Zapraszamy do umówienia terminu spotkania pod numerem 504 085 644. Spotkania z prawnikami odbywają się w Warszawie przy ul. Chłodnej 11.

Pierwsza konsultacja jest bezpłatna i w miarę możliwości staramy się, aby osoba która z niej korzysta otrzymała szeroką wiedzę na interesujący ją temat.  Kolejne spotkania z prawnikami Kancelarii prawnej są już płatne (60 minut - 400 zł).

 

Kancelaria Prawna Lex Humanum oferuje  poradnictwo prawne, reprezentację przed sądami i organami administracyjnymi, sporządzanie dokumentów prawnych oraz negocjacje. Prawnicy kancelarii posiadają gruntowną wiedzę i bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego (w tym rodzinnego), karnego, handlowego i administracyjnego. 

 

http://www.lexhumanum.pl