Psychoterapia grupowa

CELE PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ

Celem psychoterapii są nowe doświadczenia w nawiązywaniu, pogłębianiu i podtrzymania bliskich, satysfakcjonujących relacji, pogłębienie poznania siebie i innych.  Psychoterapia grupowa uczy, jak tworzyć wolne od zniekształceń relacje z innymi, jak korzystać z informacji innych. Ważną rolę w terapii grupowej pełnią autorefleksja i samoobserwacja własnych reakcji w kontakcie z innymi, które umożliwiają rozumienie przyczyn niepowodzeń, napięć, stresu, rozpoznanie powtarzających się schematów zachowań.

Grupa tworzy atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, która sprzyja intymnemu dzieleniu się przeżyciami, uczuciami z innymi uczestnikami. Dzięki temu można w bezpiecznych warunkach doświadczyć i zrozumieć związek między dawnymi i obecnymi wzorami interakcji i odnieść to do trudności powodujących cierpienie, frustrację. Psychoterapia grupowa pozwala lepiej orientować się w naszych ciemnych stronach osobowości, ograniczeniach i nieadaptacyjnych zachowaniach, uczy, kiedy wywołują niepożądane reakcje w naszym bliskim otoczeniu, a kiedy są pomocne w utrzymaniu dystansu wobec niepożądanych osób.  Dzięki reakcjom innych uczestników możemy poczuć i zobaczyć wpływ naszego zachowania na stosunek i uczucia innych do nas, a tego z kolei na nasze samopoczucie.

Nadrzędnym celem jest odkrycie i przyjęcie odpowiedzialności za swój wpływ na innych poprzez wyrażane myśli, uczuć i opinii, również odkrycie sprawczości i zdolności do zmiany siebie i swoich relacji. Gdy to wszystko staje się bardziej świadome, rozpoczyna się proces istotnej zmiany.

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl