Psychoterapia grupowa

DLA KOGO?

Psychoterapia grupowa jest dobrą formą pomocy:

- dla osób, które doświadczają trudności w zbudowaniu i utrzymaniu związku

- dla osób, które nie są w stanie się zaprzyjaźnić  i utrzymać relacji z przyjaciółmi  lub mają z tym problemy

- dla osób, które doświadczają pustki i braku sensu życia

- dla osób, którym stale towarzyszy napięcie, niepokój

- dla osób nadmiernie wycofanych, nieśmiałych, osamotnionych

- dla osób nadmiernie impulsywnych,  które zbyt szybko ulegających uczuciom i działaniu.

Psychoterapia grupowa pomaga  również pokonać problemy związane z rozpoznawaniem, doświadczaniem i wyrażaniem uczuć, z niezrozumieniem zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi oraz swoich bliskich.

Psychoterapia grupowa pomaga w pokonaniu unikania konfrontacji i nie podejmowania rywalizacji, nadmiernej skłonności do intelektualizowania i racjonalizowania.

Z psychoterapii skorzystają osoby, które są agresywne w sposób bierny,  boją się swojego gniewu i gniewu innych, którzy myślą o sobie, że są nudni, nieatrakcyjni, jak również ci, którzy  boją się bliskości, nie potrafią kochać, nie potrafią przyjmować miłości, czułości, przyjaźni, serdeczności. Ta forma pomocy pomaga odzyskać radość życia, chęć do zabawy, do zachowań spontanicznych, do realizacji się w pracy i odnoszenia w niej sukcesów.

 

Psychoterapia grupowa jest najlepszą propozycją dla osób z problemami w relacjach z ludźmi. Jednak, jeśli te problemy są wyjątkowo wzmożone i przykładowo,  ktoś nie był w bliskim związku, a w sytuacjach grupowych doświadczał potępienia i odrzucenia, może być niezbędne odbycie indywidualnych sesji przygotowujących do udziału w grupie terapeutycznej, lub wcześniejsza psychoterapia indywidualna, lub równoległa psychoterapia grupowa i indywidualna. W doborze odpowiedniej formy terapii pomaga terapeuta w czasie konsultacji.

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl