Psychoterapia grupowa

Grupa terapeutyczna środa

Jest to grupa półotwarta, pracujemy w środy od godz.19.30-21.00.

Prowadzący: Beata Szulik-Bomba i Robert Olszak

Spotkania grupy odbywają się cyklicznie, raz w tygodniu po 90 minut. Maksymalna ilość uczestników grupy to 10 osób +  dwie prowadzące osoby.
Czas trwania tej grupy jest nieograniczony. Nie ma określonej daty końca. Każdy kończy uczestnictwo w grupie indywidualnie, po osiągnięciu celów terapeutycznych lub w momencie, gdy czuje, że to dla niego właściwy moment. Minimalny okres uczestnictwa w czasie którego możliwe jest osiągniecie istotnych zmian to 35 spotkań. Gdyby jednak ktoś chciał zrezygnować wcześniej, zasadą jest, aby po poinformowaniu o tym fakcie grupy, odbyć co najmniej jedną sesję kończącą proces grupowy. Proces kończenia jest ważnym etapem procesu grupowego i warto przeznaczyć na niego nawet kilka sesji.
 
DLA KOGO JEST TA GRUPA?

Grupa dla osób dorosłych, które chciałby potrenować w grupie umiejętności nabyte w terapii indywidualnej. Przykładowo osoby, które rozpoznały już skąd bierze się w ich życiu lęk lub złość mogą uczyć się otwartości wobec więcej niż jednej osoby, mogą w kontrolowanych warunkach zyskać okazje do konfrontacji, stawiania granic, przyjmowania emocji, potrzeb innych osób, reagowania w nowy bardziej przystosowawczy sposób. 

 

CELEM terapii jest zmiana zachowania i odczuć w relacjach, uzyskanie większej swobody w wypowiadaniu się  oraz rozumienie związku między wzorcami relacji pierwotnych a własnymi trudnościami.

W czasie terapii grupowej pełniej doświadczamy siebie, co oznacza, że uczymy się obserwować myśli, uczucia, reakcje fizyczne, uczyć się je rozróżniać, rozumieć i normalizować. Możemy badać swoje sposoby reagowania na określone sytuacje, aby w końcu zapanować nad nimi i lepiej sobie radzić. Z czasem nasze odczucia zmieniają się, czujemy się spokojniejsi w grupie. Zaczynamy lepiej rozumieć siebie i innych, umiemy uzyskiwać od nich to, czego potrzebujemy, jednocześnie dawać im to czego oni potrzebują bez poczucia nadużywania siebie. W efekcie uczymy się doskonalić umiejętności bycia relacjach. 
W grupie można pracować na rzecz poukładania własnego życia, budowania motywacji do zmian, poszukiwania sensu życia. Uczestnictwo w grupie ułatwia pracę na rzecz zdrowej separacji z rodzicami, aby w konsekwencji móc żyć dorosłym życiem, zachowując z rodzicami relacje na możliwie najlepszym poziomie, choć czasem zdarza się, że oznacza to ograniczenie kontaktów. Grupa jest polecana dla osób określających siebie jako DDA lub DDD, potrzebujących przepracowania przeszłości, jak również dla osób zainteresowanych wzmacnianiem poczucia własnej wartości, śmiałości oraz dla osób mających zalecenie pracy grupowej od lekarza prowadzącego lub terapeuty indywidualnego.

Grupa jest prowadzona w nurcie interpersonalnym, egzystencjalnym i psychodynamicznym.

Ze względu na specyfikę pracy grupy terapeutycznej prosimy, aby na udział decydowały się osoby, które są zdecydowane uczestniczyć w grupie nie opuszczając sesji bez bardzo ważnych powodów i przychodząc punktualnie.
 
Zapraszamy.
 

 

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl