Psychoterapia grupowa

Zaawansowana GRUPA TERAPEUTYCZNA - CZWARTKI, GODZ.17.00

 

ZAAWANSOWANA PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

dla osób dorosłych 

Planowany start grupy to 7 grudzień 2023 roku, jednak nie wcześniej, niż zbierze się, co najmniej 6 osób chętnych do udziału w planowanych godzinach pracy grupy.

Spotkania będą odbywały się stacjonarnie w czwartki, w godz.17.00 -18.30 na Woli, przy ul. Chłodnej 11 (00-891 Warszawa)

Koszt jednej konsultacji (50 minut) wynosi 180 zł.

Przed rozpoczęciem pracy w grupie każdy uczestnik odbędziecie dwa indywidualne spotkania konsultacyjne, każde po 50 minut z osobą prowadzącą grupę. Konsultacje będą prowadzone przez psychoterapeutkę Annę Trzaska.

Zapisy na  konsultacje odbywają się przez SMS pod numerem tel. 504 085 643 i email: prosta@piv.pl

 

Jest to grupa ogólnorozwojowa dla osób dorosłych, które odbyły już jakąś formę psychoterapii indywidualnej. W praktyce trafiają do nas osoby opisujące siebie, jako DDA lub DDD, jak również osoby z ADHD, zainteresowane wzmacnianiem poczucia własnej wartości, śmiałości oraz osoby mające zalecenie pracy terapeutycznej w grupie. 

CELEM tej grupy jest poprawa samopoczucia i sprawności jej uczestników w relacjach międzyludzkich oraz zrozumienie przyczyn dotychczasowych trudności.

Cena: 1 sesja grupowa - 180 zł. Opłata miesięczna w zależności od ilości sesji  - 4 x 180 zł = 720 zł

Preferujemy płatność "z góry" gotówką lub przelewem za wszystkie sesje w miesiącu.

Uwaga! W przypadku grupy terapeutycznej  płatne są wszystkie sesje w miesiącu, bez względu, czy jest się obecnym, czy nie.

GRUPA PÓŁOTWARTA, co oznacza, że osoby przychodzą do grupy i po osiągnięciu celów terapeutycznych odchodzą. Grupa jest prowadzona w nurcie interpersonalnym, egzystencjalnym i psychodynamicznym.

Minimalny okres uczestnictwa w grupie to 35 spotkań.

Maksymalna ilość uczestników grupy to 9 osób + dwie osoby prowadzące i ewentualnie osoba obserwująca, studiująca psychologię lub psychoterapię.

 

Osoby prowadzące: Beata Szulik-Bomba

Osoba współprowadząca: Anna Trzaska

 

 

Czego możesz się spodziewać uczestnicząc w naszej grupie terapeutycznej?

Pracujemy niedyrektywnie, nie ma rundek i narzucanych tematów.  Nikt nie będzie wymagał od Ciebie wypowiedzi, choć to nie oznacza, że nie będziemy pytać jak się czujesz w danej sytuacji.  W czasie pracy grupowej możesz obserwować, jaka forma bycia w grupie lepiej Ci służy.  Pracujemy podążając za  procesem grupowym.  W praktyce zajmujemy się sprawami i tematami poruszanymi przez uczestników,  starając się je rozumieć przez pryzmat faz i poziomów procesu grupowego.

Psychoterapia grupowa to proces, w którym możesz pracować nad różnymi aspektami siebie. Grupa przechodzi różne fazy np. zależności lub ucieczki, przynależności i walki, władzy, siły i autorytetów, zachwytu grupowego i rozczarowania, współzależności i pracy.  Dokładamy starań, aby nasze interwencje były pomocne w  rozróżnianiu, rozumieniu emocji w poszczególnych fazach procesu grupowego, jak również w normalizowaniu towarzyszących im napięć ciała.

Po pewnym czasie nauczysz się, jak możesz dostrzegać i badać swoje sposoby reagowania na określone sytuacje, aby lepiej je rozumieć i zapanować nad nimi. Z czasem również Twoje ciało nauczy się, że może być bardziej rozluźnione w kontaktach z innymi. Twoje samopoczucie zmieni się, poczujesz się bezpieczniej i swobodniej. Będziesz lepiej rozumieć siebie i innych.

Grupa uczy jak można uzyskać od ludzi to, czego od nich potrzebujesz, jednocześnie w miarę umiejętności i chęci nauczysz się dawać innym to, czego oni chcą od Ciebie - pozostając w zgodzie ze sobą i nie naruszając granic innych. W efekcie poprawisz umiejętności bycia w relacjach. 

Czas trwania tej grupy jest nieograniczony, co oznacza, że nie ma określonej daty końca. Każdy kończy uczestnictwo w grupie indywidualnie, po osiągnięciu celów terapeutycznych lub gdy czuje, że to dla niego właściwy moment.  Wychodzenie z grupy i kończenie terapii jest ważnym etapem procesu terapeutycznego, którego nie powinno się pomijać. Umiejętność dobrego kończenia, żegnania się jest dla wielu osób trudnym, wymagającym procesem i warto przeznaczyć na niego odpowiednią ilość czasu.

 

Zasadą jest odbycie, co najmniej jednej sesji kończącej od poinformowania grupy o decyzji odejścia. Jest to czas na domykanie wątków i na pożegnanie. 

 

Ze względu na specyfikę pracy grupy terapeutycznej prosimy, aby na udział decydowały się osoby, które są zdecydowane uczestniczyć w grupie nie opuszczając sesji bez bardzo ważnych powodów i przychodząc punktualnie.

 

Zapraszam zainteresowane osoby do kontaktu,

 

Beata Szulik Bomba, e-mail: prosta@piv.pl; tel. 504 085 643