Psychoterapia grupowa

Zasady w terapii grupowej

1. ZASADA POUFNOŚCI. Wszystkie wypowiedzi uczestników psychoterapii są poufne i trzymane w tajemnicy. Jest to istotny element każdego procesu psychoterapii. Dochowania tajemnicy wymaga się od wszystkich członków grupy. Członkowie grupy muszą zachować poufność w celu stworzenia bezpiecznych warunków do pracy terapeutycznej i rozwoju zaufania w grupie. Większość uczestników terapii woli traktować terapię jako sprawę prywatną i wzbrania się przed rozmowami na jej temat z innymi. WAŻNE: Jeśli jednak w dyskusjach z przyjaciółmi lub rodziną chcesz w jakimś momencie nawiązać do własnej terapii grupowej, powinieneś mówić tylko o swoim własnym doświadczeniu, a nie o doświadczeniu pozostałych uczestników. Nigdy nie wymieniaj imion lub nazwisk innych członków grupy ani nie mów nic, co mogłoby umożliwić ich identyfikację. Terapeuci grupowi są również zobowiązani do zachowania tajemnicy, z wyjątkiem jedynej sytuacji, gdy istnieje bezpośrednie ryzyko wyrządzenia krzywdy członkowi grupy lub innej osobie.

2. ZASADA OBECNOŚCI. Ze względu na specyfikę pracy grupy terapeutycznej prosimy, aby na udział w grupie decydowały się osoby, które są zdecydowane uczestniczyć w grupie przez cały okres jej trwania, nie opuszczając sesji bez bardzo ważnych powodów i przychodząc punktualnie.
WYKLUCZENIA Z TERAPII: Uczestnik może zostać wykluczony z pracy grupy po trzech kolejnych nieobecnościach. W takim przypadku prowadzący podejmują decyzję rozpatrując zaistniałe okoliczności. 
3. ZASADA UCZESTNICTWA Z NIEZAKŁÓCONĄ ŚWIADOMOŚCIĄ. W grupie nie można uczestniczyć pod wpływem substancji zmieniających świadomość. Jeśli ktoś przyjmuje leki, które wpływają na świadomość zobowiązany jest poinformować o tym fakcie terapeutów, również w przypadku gdy leki przepisał lekarz psychiatra lub inny specjalista. 
4. ZASADA PŁATNOŚCI ZA WSZYSTKIE SESJE (RÓWNIEŻ OPUSZCZONE). Jeśli z jakiś powodów ktoś będzie nieobecny zobligowany jest zapłacić za opuszczoną sesję. Jeśli natomiast ktoś będzie rezygnował z uczestnictwa w grupie, zasadą jest udział w jednej sesji po ogłoszeniu chęci odejścia z grupy, aby omówić z grupą powody swojego odejścia, zrozumieć trudności i pożegnać się. Uczestnik jest zobligowany do opłacenia tej sesji, natomiast po tym czasie nie ponosi już żadnych kosztów.