Psychoterapia indywidualna

Długoterminowa

PRACUJEMY W GABINETACH SPEŁNIAJĄC ZLECENIA SANITARNE ZWIĄZANE Z  BIEŻĄCĄ SYTUACJĄ, JAK  I ON-LINE

 

Ta forma psychoterapii zakłada osiągnięcie trwałych zmian charakteru i funkcjonowania poprzez pogłębianie świadomości siebie, rozumienie swoich myśli, emocji, zachowań, relacji. Nie ma określonego terminu zakończenia – terapia trwa do momentu osiągnięcia wyznaczonego celu terapii. Sesje terapii długoterminowej trwają 50-minut, odbywają się ze stałą częstotliwością, jeden lub dwa razy w tygodniu, zawsze z tym samym terapeutą. Zakończenie terapii jest szczególnie istotna częścią procesu terapii, jest ustalane wspólnie przez pacjenta i terapeutę. To ważny element w procesie zmiany pacjenta, ze względu na złożoność odczuć.  Jest to proces zaplanowany, który jest integralną częścią pracy terapeutycznej - obejmujący przegląd dotychczasowej pracy, żałobę i świętowanie rozpoczęcia nowej fazy życia. Jest to doświadczenie graniczne, konfrontujące z granicami. 

 

Tylko ja mogę zmienić świat, który sobie stworzyłem.

Zmiana nie wiąże się z żadnym niebezpieczeństwem.

Nie jest tak, że nie mogę się zmienić, ale, że wolę się nie zmieniać.

 

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl