Psychoterapia indywidualna

Konsultacja


PRACUJEMY W GABINETACH, SPEŁNIAJĄC ZLECENIA SANITARNE ZWIĄZANE Z  BIEŻĄCĄ SYTUACJĄ,

JAK I ON-LINE

 

Konsultacja to pierwsze 50-minutowe spotkanie zapoznawcze z terapeutą, poprzedzające właściwą pracę psychoterapeutyczną. W czasie konsultacji terapeuta słucha zgłoszenia, zadaje pytania tak, aby jak najlepiej zorientować w naturze kłopotów/problemów z jakimi osoba się zgłasza. Zanim terapeuta zaproponuje odpowiednią formę terapii odbywają się dwa lub trzy spotkania konsultacyjne. Jest to czas na poznanie się, wyznaczenie celu lub celów terapii, omówienie, które z nich są możliwe do osiągnięcia w czasie terapii a które nie. W czasie konsultacji przekazujemy również niezbędną wiedzę dotyczącą sposobu korzystania z terapii, wyjaśniamy przeszkody i trudności. Odbycie konsultacji nie obliguje do podjęcia terapii. Jest to czas decyzji dla obu stron. Zadaniem terapeuty jest zaproponowanie najbardziej adekwatnej formy pomocy, co czasem wiąże się z pokierowaniem do innego specjalisty lub zaleceniem innej terapii np. grupowej lub par.

 

 

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl