Psychoterapia indywidualna

Krótkoterminowa

 

 

 

"To, czemu stawiasz opór trwa; to, co przeżyjesz znika..."

 

 

OBECNIE PRACUJEMY W GABINETACH, SPEŁNIAJĄC ZLECENIA SANITARNE ZWIĄZANE Z  BIEŻĄCĄ SYTUACJĄ, JAK I ON-LINE

Ta forma terapii  ma z góry ustaloną ilość spotkań, trwa zwykle od 5 do 30 sesji.. Sesje psychoterapii trwają 50 minut, odbywają się ze stałą częstotliwością, zwykle jeden raz w tygodniu, zawsze z tym samym terapeutą. Po zakończeniu tej formy psychoterapii, możliwa jest kolejna edycja, wówczas ustalany jest nowy cel pracy i okres trwania.

 

Kiedy proponowana jest terapia krótkoterminowa?

Terapia krótkoterminowa proponowana jest, gdy osoba zgłaszająca się przeżywa jakiegoś rodzaju trudności, cierpi, np. z powodu nerwicy, depresji lub ma problemy związane z realizacją celów osobistych, zawodowych; kiedy towarzyszy jej poczucie chaosu, pustki, zalegającego smutku, lęku, wybuchów złości, rozczarowania sobą lub otoczeniem, przy podejmowaniu ciężkich decyzji, w sytuacjach kryzysowych. Terapia pomaga odzyskać równowagę, zrozumieć siebie, swoje zachowanie,  ułatwia pozbycie się wielu tzw. kompleksów, wprowadzenie zmian, które mają wpływ na lepsze samopoczucie, większą akceptację siebie i innych.

Zwykle problemy wynikają z  mechanizmów obronnych, które utrudniają przeżywanie uczuć. Mechanizmy obronne służą unikaniu uczuć i są wskazówkami z czym dana osoba sobie nie radzi. Pomagamy przezwyciężyć trudności poprzez odblokowywanie uczuć, które są utrzymywane w nieświadomości przez mechanizmy obronne. Nieuświadomione uczucia powodują objawy, czyli trudności i dolegliwości somatyczne i dlatego tak ważne jest, aby je odblokować, odkryć, ponieważ one na nas oddziaływają, choć początkowo nie uświadamiamy sobie tego działania.

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl