Psychoterapia indywidualna

O psychoterapii...

Psychoterapia to specjalistyczna, sprawdzona metoda pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, metoda leczenia nerwic, stanów lękowych, depresji.  Jej skuteczność potwierdziły liczne badania kliniczne, wykonywane przez ośrodki naukowe na całym świecie. Zasadnicza praca polega na rozmowie, ułatwiającej rozumienie swojego życia wewnętrznego, czyli zidentyfikowaniu właściwości psychicznych lub mechanizmów obronnych, utrudniających dotychczasowe funkcjonowanie. Psychoterapia wspiera rozwój osobisty, który dokonuje się, między innymi poprzez uświadomienie sobie swoich cech, ograniczeń, sposobów radzenia sobie z nimi oraz brania odpowiedzialności za siebie i własne życie. Nieodłączną i ważną cechą psychoterapii są stałość i regularność, które są ważnymi czynnikami terapeutycznymi. W praktyce oznacza to, że sesje odbywają się w ustalonym czasie i miejscu ze stałą częstotliwością, zawsze z tym samym psychoterapeutą. Integralną częścią procesu terapii jest jej zakończenie, na które przeznaczone są ostatnie sesje (przy krótkich kontraktach jest to jedna sesja). Zakończenie terapii i pożegnanie się mają wpływ na całokształt efektów terapii i jest bardzo ważną częścią procesu.

Celem psychoterapii jest ulga, poprawa samopoczucia, praca na rzecz pozbycia się, lub znacznego obniżenia intensywności objawów, dolegliwości.

Psychoterapia stosowana najczęściej jest przy problemach w relacjach, objawach nerwicy i związanych z nią stanach emocjonalnych, takich jak  stan podwyższonego napięcia, długotrwały lęk, napady lęku lub paniki, lęk przed określonymi sytuacjami, ciągłe poirytowanie, wybuchy niekontrolowanej złości, brak motywacji, zniechęcenie, zanik zdolności odczuwania przyjemności, zmienność emocjonalna, przygnębienie, zaburzenia snu, stany nieokreślonego niepokoju i inne. Poprzez psychoterapię można osłabić lub zlikwidować objawy somatyczne, które nie mają podłoża organicznego: np. napięciowy ból głowy, ból żołądka, serca, kręgosłupa, kołatanie serca, nagłe uderzenie gorąca, zaburzenia funkcjonowania organów wewnętrznych, zaburzenia seksualne, zaburzenia funkcji poznawczych (natrętne myślenie, natręctwa ruchowe, zaburzenia pamięci, trudności w koncentracji uwagi) i inne. Psychoterapia jest bardzo pomocna w radzeniu sobie ze stresem, nieśmiałością, brakiem pewności siebie i wieloma innymi dolegliwościami. 

 

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl