Warsztaty

Opis i Regulamin Warsztatów

Dla kogo jest ta oferta? Jest to oferta dla osób dorosłych, chcących zapoczątkować zmiany w życiu poprzez samopoznawanie, pogłębianie wiedzy o relacjach interpersonalnych, komunikacji i stresie, przeżywających trudności w realizacji celów życiowych, niezadowolonych z obecnej sytuacji zawodowej lub osobistej (brak pracy, partnera, kłopoty w relacji).  Pracujemy metodą warsztatową w grupach (maksymalnie 10 osób). Warsztaty prowadzą wykfalifikowani psychologowie i psychoterapeuci.

UWAGA! WARSZTATY nie są ofertą dla osób w ostrym kryzysie emocjonalnym lub suicydalnym. W takiej sytuacji należy umówić się na konsultację, interwencję kryzysową lub zadzwonić pod Kryzysowy Telefon Zaufania rekomendowany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP nr: 116 123. Telefon czynny codziennie od 14.00 do 22.00. Połączenie bezpłatne. 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW

Uczestnictwo w Warsztacie oznacza zgodę na przestrzeganie poniższych zasad. 

1. Zasada poufności - wszystkie wniesione na spotkaniu treści osobiste pozostają poufne. Jeśli będziemy chcieli podzielić się czymś, co się  wydarzy na Warsztacie, mówimy  tylko o naszym własnym doświadczeniu, nie będziemy wymieniać nikogo z imienia lub nazwiska ani podawać żadnych szczegółów umożliwiających zidentyfikowanie uczestników. 

2. Zasada uczestnictwa z niezakłóconą świadomością.  W czasie Warsztatów nie można być pod wpływem środków zmieniających świadomość.  Jeśli ktoś zażywa leki zmieniające świadomość, które zostały zapisane przez lekarza może brać udział, ale prosimy powiadomić osobę prowadzącą o takim fakcie przed rozpoczęciem zajęć.

3. Zasada obecności od początku do końca spotkania. Warsztaty są całością, mają co najmniej 3 ważne fazy: poznanie się, pracę i pożegnanie. Ważne aby decydować się na całość doświadczenia, nie spóźniać się, tak zorganizować czas, aby być od początku do końca. Liczy się obecność nie aktywność. 

4.Prowadzący decyduje o możliwości przyjęcia Uczestnika do danej grupy. Osoby nie będące na Liście Uczestników nie mogą brać udziału w Warsztatach. 

5*. Udział w Warsztatach jest płatny i odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na naszym koncie. 

 

Pozostałe punkty mają charakter informacyjny lub są zaleceniami ułatwiającymi korzystanie z Warsztatów. 

 

1. Pracujemy metodą warsztatową - Uczestnicy mają wpływ na tempo pracy, wskutek czego program może ulec zmianie.
2. Nie obrażamy siebie.
3. Nie osądzamy, nie oceniamy.
4. Mówimy pojedynczo.
5. Mówimy raczej o własnych doświadczeniach zamiast doradzać.
6. Mówimy wprost do siebie.
7. Nie wnosimy treści, które mogłyby narazić nas na nadużycie siebie (formuła Warsztatu ogranicza możliwość pracy terapeutycznej i nie jest terapią).
8. Warsztat zaczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie (można wejść 15 minut przed jego rozpoczęciem).

 

 

* Od września 2017 roku udział w dotychczasowo bezpłatnych Warsztatach jest płatny 30 zł. Opłatę należy wnieść przelewem dopiero po otrzymaniu od nas informacji zwrotnej o przyjęciu na Warsztat i wskazaniu numeru konta do wpłat. W przypadku, gdy osoba zgłosi swoje uczestnictwo, zostanie przyjęta, wniesie opłatę rezerwacyją, w wyniku której bedzie miała zagwarantowane miejsce, ale będzie nieobecna na Warsztacie, wówczas taka opłata nie podlega zwrotowi.

Zwrot opłaty rezerwacyjnej można otrzymać rezygnując na 2 dni przed datą Warsztatu. W takiej sytuacji trzeba wysłać e-mail rezygnacyjny na adres warsztaty@psycho-log.pl najpóźniej do godz. 23.59, na dwa, pełne dni kalendarzowe przed Warsztatem. W przypadku odwołania Warsztatu przez organizatora opłata będzie automatycznie zwrócona na konto z którego została wysłana.