Warsztaty

Warsztat "Jak przestać się martwić i zacząć żyć?"

 WARSZTAT "Jak przestać się martwić i zacząć żyć?" w godz. 13.00-18.00

Jest to jednorazowe 5-godzinne, intensywne doświadczenie dla osób ze skłonnością do przesadnego zamartwiania się lub dla zainteresowanych tą tematyką. 

Program Warsztatu przewiduje zapoznanie, ćwiczenie integracyjne oraz cykl ćwiczeń wprowadzających zasady i metody radzenia sobie ze zmartwieniami. Każde z ćwiczeń kończy się omówieniem, polegającym na wymianie wrażeń, doświadczeń Uczestników oraz ocenie indywidualnej skuteczności i przydatności poszczególnych metod. Omówimy różne aspekty martwienia się, przyjrzymy się  dotychczasowym schematom radzenia sobie z problemami oraz proponowanym nowym, metodom i ewentualnym trudnościom ze zmianą naszych działań, zastanowimy się wspólnie, skąd się bierze skłonność do zamartwiania się i dlaczego niektórzy tak często jej ulegają.

 

Zapisy i zgłoszenia:  warsztaty@psycho-log.pl  lub  beata@piv.pl  . W zgłoszeniu prosimy podać: Imię i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego, temat warsztatu oraz krótkie uzasadnienie chęci udziału. Proszę również o deklarację przestrzegania Regulaminu Warsztatów.

 

Warsztat poprowadzi: Beata Szulik-Bomba

 

*W przypadku gdy Uczestnik bierze udział w kolejnym Warsztacie pobierana jest opłata w wysokości 30 zł. 
**Udział w bezpłatnych Warsztatach nie obliguje do uczestnictwa w jakichkolwiek innych zajęciach i ich kontynuacjach lub w psychoterapii.