Warsztaty

Warsztat komunikacji międzyludzkiej - ćwiczenia.

Warsztat komunikacji międzyludzkiej - ćwiczenia

Brak daty (sobota) w godz. 13.00-18.00. 

Od września 2017 roku za udział w Warsztacie pobieramy opłatę w wysokości 30 zł. 

Jest  to jednorazowe doświadczenie na które składa się blok ćwiczeń poświęconych komunikacji w relacjach. Będziemy przede wszystkim doświadczać, co oznacza, że zajmiemy się komunikacją praktycznie a więc będzie minimum teorii i maksimum praktyki. Będziecie Państwo mieli okazję przeanalizować własne sposoby komunikacji, wyciągnąć wnioski, omówić je na forum grupy, poddać je refleksji. Będziemy proponować ćwiczenia, które pozwolą zorientować się, co możecie robić lepiej, czego nie robicie, jakie strategie moglibyście włączyć do swojego sposobu komunikacji aby nie tylko skutecznie się komunikować ale również osiągać zamierzone cele. 

 

Zapisy i zgłoszenia: warsztaty@psycho-log.pl 

Regulamin Warsztatów