Warsztaty

WARSZTAT - O lęku i atakach paniki (sobota)

Warsztat jest grupowym treningiem umiejętności niezbędnych do regulacji emocji,  zwłaszcza do zapanowania nad lękiem i panicznym atakiem lęku. Jest to interpersonalne, dość intensywne wydarzenie odbywające się na żywo w siedzibie Centrum Prosta Psychoterapia

Spotkanie jest zaplanowane ze szczególną dbałością o to, aby stworzyć optymalne emocjonalne warunki do ćwiczeń dla osób przeżywających lęk. Skorzystają osoby, które chcą nauczyć się panować nad swoim lękiem, których funkcjonowanie jest utrudnione przez przewlekłe napięcie w ciele, uczucia długo nieustępującego lęku i przez epizodyczne ataki paniki. Warsztat jest polecany również dla osób, które stosują farmakoterapię, planują wkrótce odstawić leki i w związku z tym chcą poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę o emocjach i poćwiczyć umiejętności zarządzania nimi.* Jest to propozycja dla osób, którym obecna kondycja psychiczna pozwala na emocjonalno-poznawcze doświadczenie.

 

*Warsztat nie zawiera edukacji na temat działania leków, ich skutków ubocznych i trudnościach związanych z odstawieniem. W razie potrzeby uczestnicy zostaną skierowani do specjalisty w dziedzinie farmakologii, który pomoże im zaplanować i monitorować proces odstawienia leków.

 

Będziemy uczyć sprawdzonych, skutecznych technik regulacji emocji, zwłaszcza uspakajania organizmu w lęku. Pokarzemy autorską metodę postępowania z lękiem, która jest skuteczna u 85% osób doświadczających przewlekłego lęku. Przedstawimy gotowe protokoły postępowania w przypadku ataku lęku. Powiemy, jak korzystać z automatycznych strategii polegających na martwieniu się i analizowaniu wydarzeń, aby móc je zastąpić lub wyeliminować.

WARSZTAT składa się z ćwiczeń grupowych, w parach i indywidualnych na tle grupy, które będą proponowane w kolejności dostosowanej do aktualnych potrzeb grupy.

 

PROGRAM WARSZTATU 

Ćwiczenia integrujące grupę - poznanie się, wymiana doświadczeń, wzajemne motywowanie się do pracy.

Praktyka radzenia sobie z atakiem paniki.

Nauka rozpoznawania i nazywania swoich emocji w ciele, dostrzeganie ich przyczyn, właściwe zajmowanie się nimi.

Sposoby zarządzania emocjami - regulacja emocji, zmiana reakcji emocjonalnych. 

Strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami – techniki budujące tolerancję dolegliwości psychicznej, w tym nauka umiejętności prztrwania kryzysu.

Jako uzupełnienie i przerywniki ćwiczenia relaksacyjne - techniki relaksacyjne, oddechowe, techniki oddechu kontrolowanego, krótka medytacja. Mindfulness: skupienie na chwili obecnej, uważność i świadomość własnych emocji i myśli. Proste sposoby radzenia sobie z emocjami: refleksja, rozmowa z innymi, pisanie intuicyjne.

Praca nad przekonaniami: identyfikacja i praca nad negatywnymi przekonaniami.

Ćwiczenia asertywności: trening wyrażania potrzeb, wyznaczania granic, radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

 

Rezerwacja miejsc odbywa się poprzez zgłoszenie chęci udziału przez e-mail. Proszę podać imię i nazwisko, wiek, nr telefonu i krótkie uzasadnienie chęci udziału. Proszę również o zapoznanie się z Regulaminem Warsztatów.

 

Warsztat planowany jest w oparciu o obecność odpowiedniej ilości osób. Prosimy o odpowiedzialne zapisywanie się.

Warsztat ma listę zapasową i jeśli dasz znać odpowiednio wcześniej, że nie możesz być obecny, ktoś inny zyska szansę skorzystania z wolnego miejsca. Zapraszamy

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl