Psychoterapia indywidualna

Konsultacja


PRACUJEMY W GABINETACH I ON-LINE

 

Konsultacja to pierwsze 50-minutowe spotkanie zapoznawcze z psychoterapeutką, poprzedzające właściwą pracę psychoterapeutyczną. W czasie konsultacji słuchamy zgłoszenia, zadajemy szereg pytań tak, aby jak najlepiej zorientować w naturze kłopotów/problemów z jakimi osoba się zgłasza. Zanim zaproponujemy odpowiednią formę terapii odbywają się dwa lub trzy spotkania konsultacyjne. Jest to czas na poznanie się, wyznaczenie celu lub celów terapii, omówienie, które z nich są możliwe do osiągnięcia w czasie psychoterapii, a które nie. W czasie konsultacji przekazujemy również niezbędną wiedzę dotyczącą sposobu korzystania z psychoterapii, wyjaśniamy przeszkody i trudności. Odbycie konsultacji nie obliguje do podjęcia pschoterapii. Jest to czas decyzji dla obu stron. Zadaniem psychoterapeutki/psychoterapeuty jest zaproponowanie najbardziej adekwatnej formy pomocy, co czasem wiąże się z pokierowaniem do innego specjalisty lub zaleceniem innej formy terapii np. psychoterapii grupowej lub par.

 

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl